2014-12-18

KP PSP Sztum

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZTUMIE

ul. Sienkiewicza 27, 82 - 400 Sztum
tel. (55) 640 19 18, fax. (55) 640 19 23
e-mail: pok.sztum@straz.gda.pl /  kadry@psp-sztum.pl
godz. pracy pon. - pt. 7:30 - 15:30

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie jest zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat sztumski z gminami miejskimi: Sztum i Dzierzgoń,

oraz gminami wiejskimi: Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie.

 

W Komendzie Powiatowej PSP w Sztumie zatrudnionych jest ogółem - 45 pracowników w tym:

               - 43 funkcjonariuszy,

               - 1 pracownik cywilny,

               - 1 pracownik korpusu służby cywilnej

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 10 osób (w tym 1 pracownik cywilny, 1 pracownik korpusu służby cywilnej),

- w systemie zmianowym - 35 osoby w tym:

                                        - 30 osób w systemie 24 / 48 - JRG,

                                        - 5 osoby w systemie 24 / 48 - PSK.